Våra tjänster

 

HÅLLBARA KONCEPT OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

Varumärkesbyggandet för företag som helhet avser att stärka positionen på marknaden såväl externt som internt.
Öjert & Klang har stor erfarenhet av varumärkesbyggande och att skräddarsy kommunikationsaktiviteter
i alla tänkbara kanaler. Målet är att etablera varumärket allt starkare i målgruppens medvetande och hitta
hållbara kreativa lösningar – från idé till färdig produkt!

 

FORMSTARK OCH KREATIV TRYCKSAKSPRODUKTION

Vi utför trycksaksproduktion av både enkla och större trycksaker av hög kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt.
Vi är en kreativ och formstark byrå som brinner för att bygga och underhålla varumärken – allt från illustrationer,
mässmontrar, skyltar, broschyrer, foldrar, årsredovisningar till tidningar och nyhetsbrev. Den grafiska produktionen
kan antingen anpassas efter din grafiska profil eller vara en del i en ny visuell identitet.

 

PRODUKTLANSERING OCH FÖRPACKNINGSDESIGN

Förpackningsdesignen spelar en viktig och ibland till och med en avgörande roll vid försäljning av en produkt
eller tjänst. Vårt uppdrag är att så kraftfullt som möjligt förpacka och genomföra en produktlansering på ett
sätt och i en miljö som gör produkten/tjänsten attraktiv för den uttänkta målgruppen. Målet är att optimera
försäljningen, att skapa långsiktiga relationer samt nå ut medialt.

 

WEBB

En bra webbplats kan lyfta företaget mot nya möjligheter och affärsframgångar, vi gör alltid vårt bästa för att finna
varje kunds unika möjligheter i sin webbnärvaro. Vi utvecklar och skapar sökordsoptimerade responsiva webbplatser
i bland annat WordPress och erbjuder helhetslösningar som omfattar allt från idé till färdig webbplats och support.

 

NYHETSBREV OCH SOCIALA MEDIER

Vi ser över alla kanaler, utformar Nyhetsbrev och digitala kampanjer. Vi skräddarsyr och tar fram kommunikativa
lösningar anpassat efter kundens behov, följer upp och utvärderar för bästa möjliga webbnärvaro.

 

RÅDGIVNING & KONSULTATION

För att lyckas med en satsning behövs det ofta mer än en stark vilja och en god affärsidé. I de flesta fall behöver
man stöd av marknadsföring och kommunikation för att nå ända fram. I ett större projekt kan det finnas behov
att ta in hjälp utifrån, någon som är en del i processen hela eller delar av perioden. Att köpa in en tjänst på konsultbasis
kan vara fördelaktigt för just ditt företag och den bästa lösningen för ett specifikt uppdrag.