Våra tankar

Affärsidé

Genom kreativ och träffsäker marknadsföring och kommunikation, attraktiv för den uttänkta målgruppen, öka våra
kunders konkurrenskraft på ett kostnadseffektivt sätt.

Vision

Vår vision är att alltid leva upp till och göra vårt yttersta för att uppfylla de förväntningar som ställs i ett
uppdrag och för att nå ett lyckat resultat.

Kärnvärden

Identiteten är själva själen i vårt varumärke. Öjert & Klang är uppbyggt med hjälp av starka karaktäristiska
drag byggt på erfarenhet, trygghet och glädje, stark formkänsla, passion och engagemang, kunskap och
kompetens.

Dessa kärnvärden är dessutom vårt varumärkeslöfte och ska alltid stå i fokus.