Nyhetsbrev

Vi förpackar ditt varumärke.

Hur påverkade blir vi egentligen av varumärken och förpackningsdesign? Vi attraheras naturligtvis av något som är snyggt utformat men det bygger framförallt på förtroende. Vi måste känna oss trygga i att det vi köper kommer att leverera det vi förväntar oss. Förtroende och trygghet skapas främst genom igenkänning och kunskap. Men det räcker inte. Vi måste attraheras också. Speciellt eftersom det oftast handlar om konkurrens.

Vi befinner oss i en tid då information strömmar i överflöd och det blir allt viktigare att särskilja sig. De företag som lyckas med det är de som har ett starkt och hållbart koncept, som skapar rätt känsla hos sina kunder.

Genom att etablera en stark, enhetlig och känsloskapande bild av företaget, som återspeglas i allt man gör internt och externt, ökar chansen att attrahera och behålla kunder samt stärka positionen på marknaden.

Vårt uppdrag är att så kraftfullt som möjligt förpacka ditt varumärke, på ett sätt och i en miljö, som gör produkten/tjänsten attraktiv för den uttänkta målgruppen. Målet är att optimera försäljningen, att skapa långsiktiga relationer samt nå ut medialt.

Öjert & Klang har stor erfarenhet av varumärkesbyggande och att skräddarsy kommunikationsaktiviteter i alla tänkbara kanaler. Målet är att etablera varumärket allt starkare i målgruppens medvetande och hitta hållbara kreativa lösningar – från idé till färdig produkt!

Vi skapar hållbara koncept och målet är alltid att sträva efter lönsamhet genom:
– ekonomisk hållbarhet
– långsiktig hållbarhet
– miljömässig hållbarhet
– social hållbarhet

Och kvalitet framför kvantitet.

Vad kan vi göra för dig? Boka ett ett kostnadsfritt möte med oss redan idag!

Nyhetsbrev

Kommunikation är som kondition – färskvara

Vi befinner oss i en tid då information strömmar i överflöd och det blir allt viktigare att särskilja sig. De företag som lyckas med det är de som har ett starkt och hållbart koncept, som skapar rätt känsla hos sina kunder.

Genom att etablera en stark, enhetlig och känsloskapande bild av företaget, som återspeglas i allt man gör internt och externt, ökar chansen att attrahera och behålla kunder samt stärka positionen på marknaden.

Öjert & Klang har stor erfarenhet av varumärkesbyggande och att skräddarsy kommunikationsaktiviteter i alla tänkbara kanaler. Målet är att etablera varumärket allt starkare i målgruppens medvetande och hitta hållbara kreativa lösningar – från idé till färdig produkt!

Vi skapar hållbara koncept och målet är alltid att sträva efter lönsamhet genom:

– ekonomisk hållbarhet
– långsiktig hållbarhet
– miljömässig hållbarhet
– social hållbarhet

Och kvalitet framför kvantitet.

En väl genomtänkt varumärkesplattform handlar om att få struktur, form, innehåll och funktion att interagera med varandra.

Vad kan vi göra för dig? Boka ett ett kostnadsfritt möte med oss redan idag!